อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส ไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนคนที่นิยมเข้าฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การบำรุงรักษา ได้ให้บริการอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับสมาชิกไว้ออกกำลังกาย ตลอดจนผู้ฝึกสอนควรมีความรู้ ความระมัดระวัง และ ถูกสุขอนามัย อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ในบางกรณีอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายส่วนใหญ่วันนี้มีเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักมาก เช่น Free weight machine, Power racks, Crossfit rack or Barbell ถ้าไม่บำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หรือไม่ตรวจเช็คจัดการเครื่องเหล่านี้ให้ถูกวิธี มันอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้เหล่านั้นรวมทั้งผู้อื่นรอบข้างได้ ด้วยเหตุนี้ มันมีความสำคัญที่สุด ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย ควรมีมาตรฐานระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ทั้งหมดว่าผู้ใช้ห้องออกกำลังกายใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง คอยดูแลคนที่มาออกกำลังไม่ให้หักโหม หรือเล่นผิดวิธีจะเป็นอันตรายได้

สาเหตุทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่:

  • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่บกพร่อง หรือชำรุด
  • ขาดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
  • การเรียนการสอนไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้ฝึกสอน
  • สะดุดหรือลื่นบนพื้นเปียก หรือ พื้นไม่สม่ำเสมอ
  • การตกจากอุปกรณ์ เครื่องเล่น
  • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่พบว่าหลวม
  • การใช้งานของอุปกรณ์ที่ผู้อื่นใช้ก่อน ซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บ
  • ทำความสะอาดไม่เพียงพอของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจทำให้ติดเชื้อ

การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยทั่วไปมักเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

  1. การกระแทกอย่างรวดเร็วและรุนแรง
  2. การใช้งานอวัยวะมากเกิน หรือซ้ำซาก

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : larmmin.com