ความแตกต่างระหว่างพื้นยางธรรมชาติ & กระเบื้องยางพีวีซี

ความแตกต่างระหว่างพื้นยางธรรมชาติ & กระเบื้องยางพีวีซ

PVC (พื้นพีวีซี)

 • สามารถใช้ได้เฉพาะภายใน
 • มีอายุการใช้งานสั้น
 • เกิดรอยขีดย่วนได้ง่าย
 • สามารถนำมารีไซเคิล (Recycle) หรือนำมาใช้ใหม่ได้ (Reuse)
 • ราคาถูก

ความแตกต่างระหว่างพื้นยางรรรมชาติ & กระเบื้องยางพีวีซี
Rubber (พื้นยางธรรมชาติ)

 • สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
 • มีความยืดหยุ่นสูง
 • ทนทาน มีอายุ่การใช้งานนาน
 • ทุนต่อรอยขีดข่วน
 • มีความยึดเกาะดี ลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
 • สามารถนำมารีไซเคิล (Recycle) หรือนำมาใช้ใหม่ได้ (Reuse)
 • สามารถทำลวดลายได้ตามต้องการ
 • ราคาสูง
กระเบื้องยาง พื้น PVC

Project Gallery Playground

ผลงานการติดตั้งพื้นยางสังเคราะห์ EPDM ในรูปแบบต่างๆ

พื้นยางสังเคราะห์ (EPDM)
โครงการ : PAVE เพชรเกษม สาย 4
พื้นยางสังเคราะห์ (EPDM)
โครงการ : CDC
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
โครงการ : venue ID rama 9 – matorway
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 25 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10 mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 10mm.(Single Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 20 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 15 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 15 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 15 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 15 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 15 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
ความหนารวม : 15 mm.(Two Layer)

พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)
พื้นสนามเด็กเล่น (Playground)
รุ่น : พื้นยางสังเคราะห์ EPDM (แบบเท)

Project Gallery Fitness Flooring

ผลงานการติดตั้งพื้นฟิตเนส

รุ่น Premium Gym Tiles

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Premium Gym Tiles
ขนาด : 1 m x 1 m x หนา 15 mm.

รุ่น HD Gym Tiles

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : HD Gym Tiles
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

รุ่น Stone

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Stone
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

รุ่น Grassy

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Grassy
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Grassy
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Grassy
ขนาด : 50 cm x 50 cm x หนา 25 mm.

รุ่น Rubber Roll Dot Matrix (แผ่นยางแบบม้วน)

พื้นฟิตเนส (Fitness Flooring)
รุ่น : Rubber Roll Dot Matrix (แผ่นยางแบบม้วน)
ขนาด : 1.25 m x 10 m x หนา 5.0 mm.

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส ไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนคนที่นิยมเข้าฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การบำรุงรักษา ได้ให้บริการอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับสมาชิกไว้ออกกำลังกาย ตลอดจนผู้ฝึกสอนควรมีความรู้ ความระมัดระวัง และ ถูกสุขอนามัย อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ในบางกรณีอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายส่วนใหญ่วันนี้มีเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักมาก เช่น Free weight machine, Power racks, Crossfit rack or Barbell ถ้าไม่บำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หรือไม่ตรวจเช็คจัดการเครื่องเหล่านี้ให้ถูกวิธี มันอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้เหล่านั้นรวมทั้งผู้อื่นรอบข้างได้ ด้วยเหตุนี้ มันมีความสำคัญที่สุด ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย ควรมีมาตรฐานระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ทั้งหมดว่าผู้ใช้ห้องออกกำลังกายใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง คอยดูแลคนที่มาออกกำลังไม่ให้หักโหม หรือเล่นผิดวิธีจะเป็นอันตรายได้

สาเหตุทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่:

 • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่บกพร่อง หรือชำรุด
 • ขาดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
 • การเรียนการสอนไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้ฝึกสอน
 • สะดุดหรือลื่นบนพื้นเปียก หรือ พื้นไม่สม่ำเสมอ
 • การตกจากอุปกรณ์ เครื่องเล่น
 • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่พบว่าหลวม
 • การใช้งานของอุปกรณ์ที่ผู้อื่นใช้ก่อน ซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บ
 • ทำความสะอาดไม่เพียงพอของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจทำให้ติดเชื้อ

การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยทั่วไปมักเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

 1. การกระแทกอย่างรวดเร็วและรุนแรง
 2. การใช้งานอวัยวะมากเกิน หรือซ้ำซาก

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : larmmin.com

พื้นยางฟิตเนสที่เหมาะสำหรับ Free weight areas, Weight training

พื้นยางฟิตเนสที่เหมาะสำหรับ Free weight areas, Weight training

ขนาดความกว้างและยาว 50cm x 50cm x หนา 25 มิลลิเมตร (4 แผ่น = 1 ตารางเมตร)

พื้นฟิตเนส

พื้นฟิตเนส สำหรับการออกกำลังกายใดๆ ที่เกี่ยวกับ Free weight areas, Weight training มักจะมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น ดัมเบล บาร์เบลล์ และ แผ่นยกน้ำหนัก เป็นต้น ในบางครั้งอุปกรณ์อาจตกลงบนพื้น ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์เอง หรือ พื้นผิวได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสียหายที่เกิดจากการตกของอุปกรณ์ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นในธุรกิจ และความปลอดภัยของผู้ใช้ได้ เช่นต้องซ่อมแซมพื้นผิว หรือ ต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่

ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด และยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ จึงของแนะนำให้ติดตั้งพื้นยางปูฟิตเนส เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

พื้นยางปูฟิตเนส สามารถสร้างความมั่นใจและสมาธิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้ในการออกกำลังกาย

พื้นยางปูฟิตเนสแต่ละแผ่นได้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย  ลองรับน้ำหนัก กันลื่น คงทน แข็งแรง ลองรับแรงกระแทกซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้เป็นอย่างดี

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : larmmin.com

พื้นยางฟิตเนส Fitness Flooring

พื้นยางฟิตเนส Fitness Flooring

พื้นยางฟิตเนส มาตรฐานสากลในการทำพื้นยางฟิตเนส Fitness Flooring ยึดถือมาตรฐานยุโรป EN1177 เป็นสำคัญโดยปกติแล้วจะต้องระบุ Free Falling Height เพราะจะไปสัมพันธ์กับวัสดุพื้นยางที่จะต้องใช้และความหนาที่ 25 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อลดอุบัติเหตุหรืออันตรายและอุปกรณ์ฟิตเนสที่อาจเกิดขึ้นได้ ขนาดมาตรฐานสากลพื้นยางปูห้องฟิตเนสที่นิยมใช้คือ ความกว้าง 50 เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร ความหนา 25 มิลลิเมตร

พื้นยางฟิตเนส,Fitness Flooring,มาตรฐานยุโรป,ยางผสม,โพลียูรีเทน,ปราศจาก,ผลิตภัณฑ์พื้นยางปูห้องฟิตเนส,ผลิตภัณฑ์พื้นยาง,พื้นยางไม่มีกลิ่นเหม็น,พื้นยางฟิตเนส,บล็อกยางฟิตเนส,พื้นยางฟิตเนส Stone

พื้นยางฟิตเนส Fitness Flooring

พื้นยางฟิตเนสสัญชาติไทย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางผสมกับโพลียูรีเทน เนื้อวัสดุมีลักษณะเป็นเม็ดเชื่อมต่อๆกัน อัดขึ้นรูปเป็นแผ่นด้วยความร้อนมีความยืดหยุ่นสูง ลดแรงกระแทกได้ดี ดูดซับเสียง รองรับน้ำหนักได้ดี ไม่ลื่นเหมาะสำหรับเป็นพื้นฟิตเนส ผ่านการทดสอบเกณฑ์มาตรฐาน TIS 685 Part 1 and 3-2540 (1997) ว่าไม่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารพิษ โลหะหนัก เช่น สารหนู ตะกั่ว หรือ แคตเมียม เป็นต้น ปูได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทนทุกสภาพอากาศ คุณภาพของสีที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน Low Vocs (สารระเหิด) อายุการใช้งาน 5-7 ปีขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์พื้นยางปูห้องฟิตเนสคุณภาพสูงต้อง ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่หัก บิดงอ หรือ หดตัว

พื้นยางฟิตเนสมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าในตัวเอง พื้นยางฟิตเนสแบบบล็อกยาง ง่ายต่อการติดตั้ง และ บำรุงรักษา

Series: พื้นยางฟิตเนส Stone (สโตน)

พื้นยางฟิตเนส ข้อดีของพื้นยางฟิตเนสแบบแผ่น

พื้นยางฟิตเนส รุ่นใหม่ (HD Gym tiles) แบบแผ่น

พื้นยางฟิตเนส ขนาดความกว้างและยาว 50cm x 50cm ความหนา 25 มิลลิเมตร  ( 4 แผ่น  = 1ตารางเมตร ) สินค้าคุณภาพดี ไม่มีกลิ่น ไม่มีสารโลหะหนัก ไม่หัก บิดงอ หรือ หดตัว ราคาถูก

พื้นยางฟิตเนส,พื้นยางรุ่นใหย่,พื้นยาง,พื้นรองรับแรงกระแทก

ข้อดีของพื้นยางฟิตเนสแบบแผ่น

 • ลองรับแรงกระแทก : เหมาะสำหรับพื้นสำหรับ zone free weight, weight machine
 • ปลอดภัยกับผู้ใช้ : สามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุการตกจากอุปกรณ์เครื่องเล่น
 • ดูดซับเสียง : เพราะความหนา 25 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานสากลจึงสามารถซับเสียงได้ดีไม่รบกวนชาวบ้าน
 • ไม่มีค่าแรงติดตั้ง : ในกรณีห้องฟิตเนสพื้นที่น้อยกว่า 15-30 ตารางเมตรหรือพื้นที่มากกว่าในบางกรณี. ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง สามารถติดตั้งเองได้และไม่ต้องใช้กาว เพราะน้ำหนักของแผ่นยางสามารถกดทับไม่ให้แต่ละแผ่นเขยื้อนออกจากกัน
 • สะดวกในการขนย้าย : การขนย้ายเพื่อติดตั้งทำได้ง่ายกว่าเมื่อขึ้นอาคารสูง เพราะแต่ละแผ่นไม่ได้หนักมาก
 • บำรุงรักษาง่าย : เมื่อแผ่นยางชิ้นใดชิ้นหนึ่งชำรุด แค่เพียงทำการเปลี่ยนแบบแผ่นต่อแผ่น
 • คุณภาพดีกว่า : ความหนาแน่นของเม็ดสีค่อนข้างสูง
 • รูพรุนของผิวพื้นยางมีน้อย : พื้นยางคุณภาพไม่ดีจะสังเกตุเห็นผิวพื้นยางมีรูพรุนเยอะมากและพื้นผิวค่อนข้างขรุขระไม่เรียบ ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุคุณภาพต่ำในการผลิต
 • ไม่มีกลิ่นรบกวน : เนื่องจากไม่ต้องใช้กาวในการติดตั้ง ซึ่งกาวติดตั้งพื้นยางส่วนมากมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทำให้มีกลิ่นไม่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ
 • เหมาะสำหรับปูพื้นฟิตเนสในบ้าน : ไม่ว่าฟิตเนสจะอยู่ชั้นไหน ขนาดความหนาของแผ่นยาง 25 มิลลิเมตร สามารถรองรับการกระแทกของดรัมเบล
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับฟิตเนสขนาดใหญ่ : ไม่ต้องนั่งกังวลกับการแบ่งโซนพื้นที่ เพื่อจะต้องใช้แผ่นยางที่มีความหนาต่างกัน โดยสามารถใช้แผ่นยางหนา 25  มิลลิเมตร ปูได้ทั่วบริเวณในครั้งเดียวกันเลย

พื้นยางฟิตเนส

PVC Soft Sport (Indoor) กระเบื้องพีวีซีแบบม้วน พื้นสนามกีฬา แบดมินตัน ยิมเนเซียม ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เอนกประสงค์ โรงยิม

PVC Soft Sport (กระเบื้องพีวีซีชนิดม้วน)

PVC Soft Sport (Indoor)

PVC Soft Sport (กระเบื้องพีวีซีชนิดม้วน)

Series: Standard Colours

พื้นพีวีซีสำเร็จรูปใช้เป็นพื้นสนามกีฬา แบดมินตัน ยิมเนเซียม ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เอนกประสงค์ โรงยิม

PVC Sport Flooring เป็นพื้นสำหรับสนามกีฬาในร่ม พื้นพีวีซีม้วนสำเร็จรูป หนา 4.5 มม. กว้าง 1.5-1.8 เมตร ยาว 20 เมตร ผิวหน้าพื้นเป็นลายเม็ดหยาบเพื่อไม่ลื่น เหมาะสำหรับทำลานกีฬาภายในอาคาร พื้นโรงยิม สำหรับติดตั้งภายในอาคารไม่เหมาะสำหรับพื้นกลางแจ้ง

Ash PVC

Ash

Oak

RED

Blue

Green

Light Grey

Orange

Sky Blue

Specifications

 • Total Thickness/ความหนารวม 4.5mm, 6.0mm, 8.0mm
 • Width/ความกว้าง 1.8 m
 • Length/ความยาว 15m, 20m

About Multi-Purpose Sports Court

Larmmin Mulit-Purpose Sports Court Absorbs impacts from jumps and protects the joints and muscles involved, making exercise a more comfortable and enjoyable experience.

Excellent power return enables athletes to increase their on-court performance. Superior vertical
stability eliminates “area” indentation.

A good sports floor has identical ball bounce in all areas and all across the floor.

Optimal slip coefficient offers natural grip avoiding falls and accidents, provides a safe playing surface.

แผ่นยางปูพื้นสนามกีฬา และ สนามเอนกประสงค์  ขนาดกว้าง 1.8 เมตร ยาว 15, 20 เมตร ความหนาตั้งแต่ 4.5, 6.0, 8.0 มิลลิเมตร

Application

Fitness Center, Sport Complex, Convention Center, Multi-Purpose Sports Court (indoor):
Badminton Court, Tennis Court, Table Tennis, Basketball Court, Volleyball Court, Handball, Futsal.

พื้นที่ใช้งาน: ฟิตเนส, ศูนย์ออกกำลังกาย, ศูนย์กีฬา, ศูนย์การประชุม,  สนามกีฬาในร่ม เช่น สนามแบตมินตัน, สนามเทนนิส, สนามปิงปอง, สนามบาสเกตบอล, สนามวอลเล่ย์บอล, สนามแฮนด์บอล, สนามฟุตซอล

Performance

High Durability, Slip Resistance, Permanent Resiliency, Free From Toxic Substances, Easy Maintenance, Safety, Flexibility, Good Ball Bouncing Action, Prevent joint Damages & injuries.

 

 

Rubber Tactiles ทางเดินคนตาบอด กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

Rubber Tactiles ทางเดินคนตาบอด กระเบื้องผู้พิการทางสายตา

Rubber Tactiles ทางเดินคนตาบอด

Rubber Tactile กระเบื้องยางสำหรับคนตาบอด

กระเบื้องยางผิวสัมผัส ปุ่มทางเดินคนพิการ  ทางเดินคนตาบอด ยางกันลื่น กระเบื้องยางสำหรับผู้พิการทางสายตา

Larmmin Tactile เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องยางธรรมชาติคนตาบอดโดยมีฐานการผลิตในประเทศไทย (Made in Thailand) โดยใช้ยางพาราในประเทศที่มีคุณภาพสูง และเชี่ยวชาญเรื่องกระเบื้องยางธรรมชาตินำทางคนตาบอด เพื่อผู้พิการด้านสายตา ท่านจึงมั่นใจได้ในเรื่องสินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และดี มีประกัน ไม่ใช่สินค้านำเข้า

กระเบื้องยางธรรมชาติปูพื้นผิวสัมผัสสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อนำทางคนพิการทางสายตา Warning Block, Tactile, Braille Block  สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ

แบบ B: Hazard Indicator ลักษณะเป็นรอยนูนปุ่ม ใช้ปูพื้นสำหรับบอกจุดสิ้นสุดหรือหยุดเดินเพื่อเปลี่ยนเส้นทางหรือหยุดเคลื่อนที่ชั่วขณะและต้องพิจารณาการเดินต่อไปว่าจะไปทางไหน

Hazardous Indicator (Warning) Yellow
tactile pewter warning

แบบ C: Directional Indicator ลักษณะเป็นรอยยาวในแนวนอน ใช้ปูพื้นสำหรับบอกเส้นทางหรือนำทางให้กับคนตาบอด ให้เดินไปในทิศทางนั้น และเมื่อเดินไปจนถึงกระเบื้องยางแบบ B (ปุ่ม) จุดหยุดเดิน

Directional (Warning)
Directional (Guiding)

รายละเอียดสินค้า

 • ขนาด: 300mm x 300mm x 7.0mm
 • วัสดุ: (ภายใน)ทำจากยางพาราผสมยางสังเคราะห์, (ภายนอก)ทำจากยางสังเคราะ(EPDM)
 • ทนความร้อนสูง ทนแดดทนฝน สีสันสดใส มีความเหนียวคงทน ทำความสะอาดง่าย
 • มาตรฐาน: AS 1428.4 1992 Part 4

พื้นที่ใช้งาน

ที่พักอาศัย โรงงาน สถานที่ราชการ โรงพยาบาล ริมทางเท้า ริมฟุตบาท สถานีรถไฟฟ้า สนาบิน อาคารสำนักงาน ทางเดินสาธารณะ

พื้นผิวที่เหมาะสมในการติดตั้งกระเบื้องยาง

 1. พื้นผิวต้องเป็นซีเมนต์ขัดมันเรียบไม่เป็นคลื่น หรือเป็นหลุดเป็นบ่อ ไม่มีเศษขี้ปูน และต้องไม่มีความชื้น
  1.1 กรณีพื้นไม่เรียบให้ปรับพื้นด้วย ปูนซีเมนต์+กาวลาเทค
  1.2 กรณีพื้นเป็นคลื่นและหยาบให้ปรับพื้นด้วย Self – Leveling
 2. ก่อนติดตั้งต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสกปรก ฝุ่นและ คราบน้ำมัน
 3. กาวที่เหมาะสมกับวัสดุกระเบื้องยางธรรมชาติ ต้องเป็นกาวยาง(ภายใน) หรือ (ภายนอก)กาว PU
 4. ทากาวลงบนพื้นที่ต้องการปู
 5. นำแผ่นกระเบื้องยางคนตาบอด ทากาว แล้ววางกับพื้น
 6. ใช้อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักวางทับเพื่อการยึดติด

***เพื่อความคงทนควรทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้กาวติดได้ดี***

Areas of use

Tactiles are suitable for areas subject to heavy pedestrian traffic. For a building required to be accessible to the public. Tactile ground surface indicators (Type B) must be provided. This is to warn people with a vision impairment that they are approaching a stairway, escalator, travelator or a ramp other than a step or kerb ramp. Where an area adjacent to a circulation space is less than 2 metres above floor level, and no barrier is provided, Type B indicators must be provided as an appropriate warning. Outdoor tactiles can also be used indoors. They have the added advantage of being shiny and oil resistant. For external use they are required where a pedestrian walkway meets a traffic lane adjacent to a public entry to a building. If there is no kerb or kerb ramp at that point.

ผลงานการติดตั้ง

ทางเดินคนตาบอด
Rubber tactile

Studs/Glossy X-Tra Tough กระเบื้องยางธรรมชาติ ลายเหรียญ พื้นยางพารา

Studs/Glossy, X-Tra Tough

Rubber Floor Tile (กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ)

พื้นกระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ Larmmin (Rubber Floor Tiles/Floor Coverings) มีฐานผลิตในประเทศไทยผลิตจากยางธรรมชาติผสมยางสังเคราะห์ด้วยสูตรที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานตามสภาพภูมิอากาศของไทย จึงมีความทนทาน ไม่ยืดขยายหรือหดตัว ไม่หลอมละลายหรือเสียรูปเมื่อถูกความร้อน กันลามไฟ ดูดซับเสียง จากการสัญจรได้ดี ทนต่อกรดและด่าง ง่ายต่อการทำความสะอาด รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะปราศจากสารเคมีที่เป็นพิษต่างๆ เช่น PVC, Plasticizers, Asbestos, Formaldehyde, Cadmium CFCs

Series: Stud/Glossy (GT) ลายเหรียญแบบเงา

Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-01 Valcan

Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-10 Mercury

Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-203

Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-14 Force

Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-45 Nature

Discovery,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-42 Discovery

Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-26 Dynamite

Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-24 Terrene

Proton,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-21 Proton

Saturn,Proton,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-34 Saturn

Saturn,Proton,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-217

Saturn,Proton,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

GT-218

Series: X-Tra Tough (T) ลายเหรียญแบบด้าน

Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Discovery T-42

Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Blue T-107

Dynamite,Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Dynamite

Mud,Dynamite,Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Mud T-105

Saturn,Mud,Dynamite,Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Saturn

Bluish Grey,Saturn,Mud,Dynamite,Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Bluish Grey T-103

Light Grey,Bluish Grey,Saturn,Mud,Dynamite,Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Light Grey T-102

Black,Light Grey,Bluish Grey,Saturn,Mud,Dynamite,Blue,Discovery X-Tra,Terrene,Dynamite,Nature,Force,Mercury,Valcan Stud,Studs,Glossy, X-Tra Tough,Rubber Floor Tile,กระเบื้องยางธรรมชาติลายเหรียญ,larmmin

Black T-101

Specifications

Total Thickness/ความหนารวม

(variation: + 0.15mm)

Width/ความกว้าง

Length/ความยาว

(1 sq.m. = 4 pieces)

GT

3.7 mm

500 mm

500 mm

1 ตร.ม. = 4 แผ่น

T

3.5 mm

500 mm

500 mm

About Rubber Floor Tile

Larmmin Rubber Floor Tiles are made of natural rubber and synthetic rubber, offers the classic and stylish effect of Studs, together with the performance of a high quality rubber flooring.

กระเบื้องยางลายเหรียญ ป้องกันการลามไฟ กระเบื้องยาง Larmmin ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงกระบวนการผลิตการติดตั้งจนกระทั่งการรื้อถอนกระเบื้องยาง Larmmin ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

Application

Rubber Floor Tiles are mainly used in Factory, Warehouse, Laboratory, Airport, School, Education Center, Stair treads, Elevator, Shopping Center, Transportation, Restaurant, Gyms and Ramp.

พื้นที่ใช้งาน: โรงงาน, โกดัง, ห้องช่าง, สนามบิน, โรงเรียน, สำนักงาน, พิพิธภัณฑ์, บันได, ลิฟท์, ศูนย์การค้า, การขนส่ง, ร้านอาหาร, ทางลาด, หรือ ฟิตเนส

Performance

Low VOCs, Durability, High Walking Comfort, Anti Fatigue, Slip Resistance, Sound Absorbency, Permanent Resiliency, Good Dimensional Stability, Free from Toxic Substances, Flame Retardant, Safety, Environment Friendly, Not Harbour Bacteria, Health&Safety, Easy to clean.