อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ใน ฟิตเนส ไม่กี่ปีที่ผ่านมาจำนวนคนที่นิยมเข้าฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้นจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายก็เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย เพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม การบำรุงรักษา ได้ให้บริการอย่างถูกต้องและปลอดภัยสำหรับสมาชิกไว้ออกกำลังกาย ตลอดจนผู้ฝึกสอนควรมีความรู้ ความระมัดระวัง และ ถูกสุขอนามัย อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นได้เสมอ ในบางกรณีอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย

ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกายส่วนใหญ่วันนี้มีเครื่องออกกำลังกายที่มีน้ำหนักมาก เช่น Free weight machine, Power racks, Crossfit rack or Barbell ถ้าไม่บำรุงรักษาอย่างถูกต้อง หรือไม่ตรวจเช็คจัดการเครื่องเหล่านี้ให้ถูกวิธี มันอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บแก่ผู้ใช้เหล่านั้นรวมทั้งผู้อื่นรอบข้างได้ ด้วยเหตุนี้ มันมีความสำคัญที่สุด ฟิตเนส หรือ สถานออกกำลังกาย ควรมีมาตรฐานระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่า อุปกรณ์ทั้งหมดว่าผู้ใช้ห้องออกกำลังกายใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง คอยดูแลคนที่มาออกกำลังไม่ให้หักโหม หรือเล่นผิดวิธีจะเป็นอันตรายได้

สาเหตุทั่วไปของการเกิดอุบัติเหตุได้แก่:

  • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่บกพร่อง หรือชำรุด
  • ขาดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ออกกำลังกาย
  • การเรียนการสอนไม่เพียงพอ หรือไม่เหมาะสม โดยผู้ฝึกสอน
  • สะดุดหรือลื่นบนพื้นเปียก หรือ พื้นไม่สม่ำเสมอ
  • การตกจากอุปกรณ์ เครื่องเล่น
  • อุปกรณ์ออกกำลังกายที่พบว่าหลวม
  • การใช้งานของอุปกรณ์ที่ผู้อื่นใช้ก่อน ซึ่งทำให้ได้รับบาดเจ็บ
  • ทำความสะอาดไม่เพียงพอของอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่อาจทำให้ติดเชื้อ

การบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยทั่วไปมักเกิดจาก 2 สาเหตุหลัก คือ

  1. การกระแทกอย่างรวดเร็วและรุนแรง
  2. การใช้งานอวัยวะมากเกิน หรือซ้ำซาก

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : larmmin.com

พื้นยางฟิตเนสที่เหมาะสำหรับ Free weight areas, Weight training

พื้นยางฟิตเนสที่เหมาะสำหรับ Free weight areas, Weight training

ขนาดความกว้างและยาว 50cm x 50cm x หนา 25 มิลลิเมตร (4 แผ่น = 1 ตารางเมตร)

พื้นฟิตเนส

พื้นฟิตเนส สำหรับการออกกำลังกายใดๆ ที่เกี่ยวกับ Free weight areas, Weight training มักจะมีอุปกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น ดัมเบล บาร์เบลล์ และ แผ่นยกน้ำหนัก เป็นต้น ในบางครั้งอุปกรณ์อาจตกลงบนพื้น ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอุปกรณ์เอง หรือ พื้นผิวได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

ความเสียหายที่เกิดจากการตกของอุปกรณ์ ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นในธุรกิจ และความปลอดภัยของผู้ใช้ได้ เช่นต้องซ่อมแซมพื้นผิว หรือ ต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่

ดังนั้นการป้องกันไว้ก่อนจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด และยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ จึงของแนะนำให้ติดตั้งพื้นยางปูฟิตเนส เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

พื้นยางปูฟิตเนส สามารถสร้างความมั่นใจและสมาธิเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ใช้ในการออกกำลังกาย

พื้นยางปูฟิตเนสแต่ละแผ่นได้ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย  ลองรับน้ำหนัก กันลื่น คงทน แข็งแรง ลองรับแรงกระแทกซ้ำกันหลายๆ ครั้งได้เป็นอย่างดี

ติดตามเราได้ที่ : Facebook
ติดต่อเราได้ที่ : larmmin.com